• Rüzgar Enerji Santralleri ve Hidro Elektrik Santralleri İçin Geliştirdiğimiz Hizmet Paket

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme Raporu) Gereli Değildir Belgesinin Alınması
Orman Ön İzninin Alınması
Halihazır Haritaların Yapımı
Yol Projeleri ve Kübaj Hesaplarının Yapılması
Jeolojik Etüdlerin Yaptırılması
İmar Planlarının Yaptırılması
Orman Kesin İzninin Alınması
İnşaat Ruhsatı için “Zemin Etüdü Raporunun” Hazırlanması
İmar Planlarına Uygun İnşaat Ruhsatı ve İnşaat İzninin Alınması
TEİAŞ'la İletim Bağlantı Anlaşmasının Yapılması
E.N.H. (Enerji Nakil Hattı) Güzergah Tespiti ve Projelendirmesi
ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme Raporu) in alınması
Şahıs Arazileri ve Ormanlık Alanlardaki Kamulaştırma ve Tahsis İşlemlerinin Yapılması


• Gayrimenkul Yatırım ve Yönetimi için Geliştirdiğimiz Hizmet Paket

Kadastro Müdürlüklerinde İncelemelerin Yapılması
Tapu Dairelerinde Mal Sahiplerinin ve Gayrimenkul Bilgilerinin Öğrenilmesi
Belediyesi veya Özel idaresinde İmar Planı ile Olan ilişkisinin Tespit Edilmesi
Taşınmaz Değerlemesinin Yapılması ve Değer Arttırıcı Etkenlerin Tespit Edilmesi
Projeye Yön Verecek Arazi Ölçüm ve Hesap Çalışmalarının Yapılması
Uygulanması Düşünülen Projenin Analizi
Gerekli Hallerde Proje Üretilmesi veya Yönlendirilmesi
Proje Yönetim Ekibinin Oluşturulması
Projenin  Uygulanması


• Paket Harici Hizmetlerimiz

Halihazır Harita ve Batimetrik (Su altı) Haritası
İmar Uygulamaları
Kamulaştırma Hizmetleri
Gis (Coğrafi Bilgi Sistemleri) çözümleri.
3 Boyutlu Röleve Alımları
İnşaat Proje Uygulamaları
Altyapı Proje Çözümleri
Teknik Danışmanlık
Diğer Haritacılık Çözümleri.

 
ANASAYFA | KURUMSAL | HİZMETLERİMİZ | REFERANSLARIMIZ | İLETİŞİM
 
  ©2008 Form Harita Teknoloji Web Tasarım Techpoint